I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 00, Praha 1
I.L.T.S. na mapě
hledej
Nacházíte se na  | Home | Ověřený úřední překlad

Nezávazná poptávka

Maximální velikost souboru 50MB.
Po odeslání poptávky obdržíte její kopii na vámi zadanou e-mailovou adresu.
Detailní poptávka ODESLAT
coti

Kde nás najdete

minimapka
I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Washingtonova 5
110 10, Praha 1
Po-Pá 8:00-18:00
E-mail: ilts@ilts.cz

Novinky

20. 12. 2018Od 27.12.2018 do 31.12.2018 bude naše provozovna zavřena. Z důvodu údržby datových systémů nebude bohužel možné přijímat nové zakázky. Plný provoz bude obnoven od 02.01.2019. Potvrzené zakázky budou vyexpedovány dohodnutým způsobem.
20. 12. 2018Všem našim klientům přejeme krásné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v novém roce!
6. 11. 2018Pravidelný audit managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 potvrdil kvalitu sledovaných procesů řízení kvality ve společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o. Společnost opětovně prokázala, že je schopna reagovat na požadavky svých klientů ve stanovených termínech a kvalitě.
Archiv novinek
Úřady
překlady úředních listin
a matričních dokumentů
tlumočení správních úkonů
a úředních jednání
... ve více než 40 jazycíchSoudy
tlumočíme všechny soudní úkony
tlumočení v expresních termínech
vždy používáme soudních tlumočníků
soudní překlady dokumentů
... ve více než 40 jazycíchPolicie
tlumočíme všechny typy úkonů
zajistíme soudního tlumočníka
výslechy a svědectví
zkoušky a přezkoušení
... ve více než 40 jazycíchNotářství
ověření shody opisu nebo kopie
notářské ověření dokumentů
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycíchDokumenty
soudní nebo úřední listiny 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
dokumenty pro všechny instituce
... ve více než 40 jazycíchOvěření - legalizace
soudní nebo úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích
Soudní překlady a úřední překlady ve všech v České republice oficiálně registrovaných jazycíchExpresní překlady
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuSoudní překlady právních listin
Expresní překlad a ověření úředních dokumentů
Výsledek dostanete v nejkratším možném termínuÚřady
překlady úředních listin
a matričních dokumentů
tlumočení správních úkonů
a úředních jednání
... ve více než 40 jazycíchSoudy
tlumočíme všechny soudní úkony
tlumočení v expresních termínech
vždy používáme soudních tlumočníků
soudní překlady dokumentů
... ve více než 40 jazycíchPolicie
tlumočíme všechny typy úkonů
zajistíme soudního tlumočníka
výslechy a svědectví
zkoušky a přezkoušení
... ve více než 40 jazycíchNotářství
ověření shody opisu nebo kopie
notářské ověření dokumentů
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycíchDokumenty
soudní nebo úřední listiny 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
dokumenty pro všechny instituce
... ve více než 40 jazycíchOvěření - legalizace
soudní nebo úřední ověření 
notářské ověření dokumentů 
legalizace a superlegalizace 
apostily (apostille)
... ve více než 40 jazycích

Úřední překlady | Úřední překlad

Úřední překlady bývají označovány také jaké soudní překlady či překlady s ověřením. Mezi těmito pojmy však není žádný rozdíl, co se týče výsledného produktu, tedy oficiálního úředního překladu opatřeného doložkou a úředním razítkem. Úřední překlady jsou vyžadovány orgány státní správy, soudy a policií v případech, kdy požadovaný dokument, jež má být těmto oficiálním místům předložen, je vyhotoven v jiném jazyce, nežli je úřední jazyk dané země. Úřední překlady jsou určeny k jednoznačnému předání obsahu příslušného cizojazyčného dokumentu tak, aby mohl být využit pro daný úřední úkon. Úřední překlad je vždy opatřen doložkou a otiskem kulatého úředního razítka. Tato formalita stvrzuje, že překlad věrně odpovídá textu originálního dokumentu a může být proto použit jako úřední překlad pro příslušné účely.

Naše společnost zajišťuje úřední překlady a tlumočení pro fyzické i právnické osoby, v České republice i zahraničí, a to včetně souvisejících konzultací a následných úředních úkonů.

Účel použití úředních překladů

Úřední překlady jsou předkládány státním orgánům, úřadům, institucím a soudům, a to tehdy, je-li obsah originálního dokumentu pořízen v jiném jazyce, než je úřední jazyk příslušného úřadu. Úřední překlady zaručují správnost převodu obsahu cizojazyčného dokumentu do daného úředního jazyku a umožňují tak jeho použití pro účely úředních úkonů, pro které byl dokument v zahraničí vystaven.

Použití nacházejí i v komunikaci mezi podniky a obchodními společnostmi, jakož i mezi soukromými osobami. Úřední překlady se zhotovují k nejrůznějším dokumentům matričního charakteru (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, atd.), velmi často se za účelem nostrifikace překládají vysvědčení, diplomy a certifikáty, pro pojišťovací ústavy se překládají zdravotní zprávy, při dovozu automobilů ze zahraničí je třeba doložit úřední překlad technické dokumentace, společnosti a firmy pořizují úřední překlady výpisů z obchodního rejstříku, překlady smluv, stanov, obchodních podmínek, atd. Případů použití úředních překladů je celá řada, pro podrobnější informace nás v případě potřeby či nejistoty kontaktujte.

Formální náležitosti úředních překladů

Úřední překlady musí splňovat stanovené formální náležitosti. K nim patří především opatření překladu doložkou ověřující správnost pořízeného úředního překladu a jeho doslovnou shodu s originálním dokumentem. Doložka je stvrzena kulatým úředním razítkem. Každý úřední překlad se spojuje s originálním dokumentem trikolórou. Originální dokument může být u úředního překladu v některých případech nahrazen notářsky ověřenou kopií. Úřední překlady splňují požadavky a nároky státních orgánů, policie a soudů na předkládání cizojazyčných dokumentů pro účely úředních úkonů.

Ověření úředních překladů

K úředním překladům zajišťujeme i všechna příslušná ověření. Úřední překlad může být opatřen úředním ověřením, notářským ověřením, vyšším ověřením, tzv. legalizace a superlegalizace, či apostilou (apostille). Druh ověření závisí na účelu použití, druhu dokumentu a zemi určení. Zjednodušení procesu ověřování jsou upravena mezistátními dohodami.

Typy úředních překladů

Úřední překlady zhotovujeme ke všem druhům dokumentů. Nejčastěji jsou úřední překlady zpracovávány k dokumentům vyžadovaných státními orgány, institucemi a soudy, k dokumentům spojených s činností advokátních kanceláří, firem a obchodních společností, jakož i dokumentům soukromých osob.

Termíny zpracování úředních překladů

Úřední překlady zhotovujeme ve standardní lhůtě 3 dnů. Expresní úřední překlady pak zhotovujeme v termínech do 2, 4, 8, 24 nebo 48 h od okamžiku potvrzení objednávky.

Copyright © 2012-2019 I.L.T.S. Praha, s.r.o.
Používáte-li rádi platební karty, určitě oceníte možnost využít služeb online platebního terminálu.
platební karty Platební terminál
Po-Pá 8:00-18:00
Po-Pá 7:00-20:00 (recepce)
Kontaktujte nás za pomoci
kontaktního formuláře
I.L.T.S. Praha, s.r.o.Washingtonova 5, 110 00, Praha 1 (3.patro)
tel.: 222 250 233, 245 501 316
fax.:222 250 243, GSM: 774 015 010
E-mail: ilts@ilts.cz